GDAL
ogr Directory Reference

Directories

 ogrsf_frmts
 

Files

 ogr_api.h
 C API and defines for OGRFeature, OGRGeometry, and OGRDataSource related classes.
 
 ogr_core.h
 Core portability services for cross-platform OGR code.
 
 ogr_expat.h
 
 ogr_feature.h
 Simple feature classes.
 
 ogr_featurestyle.h
 Simple feature style classes.
 
 ogr_geo_utils.h
 
 ogr_geocoding.h
 C API for geocoding client.
 
 ogr_geomcoordinateprecision.h
 
 ogr_geometry.h
 Simple feature geometry classes.
 
 ogr_geos.h
 
 ogr_libs.h
 
 ogr_p.h
 
 ogr_proj_p.h
 
 ogr_recordbatch.h
 
 ogr_sfcgal.h
 
 ogr_spatialref.h
 Coordinate systems services.
 
 ogr_srs_api.h
 C spatial reference system services and defines.
 
 ogr_srs_cf1.h
 
 ogr_srs_esri_names.h
 
 ogr_swq.h
 
 ogr_wkb.h
 
 ogr_xerces.h
 
 ogr_xerces_headers.h
 
 ograpispy.h
 OGR C API spy.
 
 ogrpgeogeometry.h